What is VIN? How to check VIN number?

VIN (Vehicle Identification Number) je broj dodelen od strane proizvođača kao jedinstveni identifikacioni broj automobila / modela. Cifre se dodeluju u skladu sa normom ISO 3779-1983, koja omogućava identifikaciju vozila na celom svetu.

Tabliczka znamionowa

Numeris yra sudarytas iš 3 dalių :

WMI - međunarodni identifikator automobila - zasnovan je na 3 brojeve / slovima.

VDS - opis modela - zasniva se na 6 znakova i daje opis modela u sekvenci koju je odabrao proizvođač.

VIS - jedinstveni auto identifikator - ovo su poslednjih 8 karaktera (poslednjih 4 su obično brojevi) i skoro uvek uključuju godinu proizvodnje i proizvodni pogon.

VIN se sastoji od alfanumeričkih karaktera, a poslednja četiri su skoro uvek brojevi. One mogu napraviti bilo koju kombinaciju koja se sastoji od ovih velikih slova i brojeva: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V V X I Z.

Automaši će često odvajati elemente VIN-a, VIM-a i VIS-a sa praznim razmacima ili drugim oznakama, ali u automatskim dokumentima VIN mora da se pojavljuje kao jedan niz bez ikakvih razmaka ili prekida, isto važi i za VIN-ov vidan na / u auto-u.

Materijal baziran na ISO 3779 (1983)

X
CLOSE

Operater vaših ličnih podataka je VIN-Info Sp. z o.o. {d.o.o.}(ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Poljska, ).
Możemo obrađivati vaše podatke ( IP adresa , podaci o browseru, operativnom sistemu i približnu lokaciju ): na osnovu naših legitimnih interesa u svrhe statistike i upravljanja web stranicom , u perido sve do završetka analize statističkih podataka no ne duže od 3 godine od godine u kojoj su ovi podaci dobijeni; na osnovu naših legitimnih interesa u svrhe direktnog marketinga naših sopstvenih usluga , u periodu funkcioniranja web stranice ili do momenta povlačenja saglasnosti. Sarađujemo sa firmama koje se bave markentingom, internet browserima , društvenim mrežama , sa firmama koje pružaju instrumente za statistička istraživanja i statističke usluge socijalnim mrežama i hosting firmama kojima možemo prosleđivati ove podatke (primaoci podataka). Podaci se mogu prenositi izvan EU isključivo u države ili za subjekte odobrene zakonom EU. Prosleđivanje nama vaših podataka nije obavezno, međutim bez ovih podataka funkcioniranje web stranica može biti poremećeno. Imate pravo na pristup vašim ličnim podacima, korigiranje, povlačenje ili ograničenje obrade istih, podnošenje prigovora u odnosu na obradu podataka a takođe na prenos podataka. Možete u svakom momentu povući datu saglasnost za obradu, bez uticaja na zakonitost obrade podataka na osnovu prethodne saglasnosti pre povlačenja. Imate pravo na podnošenje prigovora Predsedniku Uprave za zaštitu ličnih podataka u Poljskoj ili ekvivalentnoj ustanovi u drugoj državi EU. Više informacija o našim pravilima obrade podataka u [Politika privatnosti} Web stranica može koristiti kolačiće (cookies) i slične tehnologije u navedene svrhe. Saglasnost za korišćenje preko postavki izabranih u vašem browseru. Više informacija o našim pravilima za obradu podataka i postavke browsera u [Politika privatnosti].