Damage notify form

Prijavite štetu na vozilu - obrazac

Ova Stranica je izraˆđena s namerom da Vam omogućimo prijavu štete.


Operater vaših podataka je VIN-Info Sp. z o.o. (d.o.o.) (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Poljska, info@vin-info.pl). Obrađujemo vaše podatke na osnovi naših legitimnih interesa u svrhu komuniciranja sa vama te radi zaštite od potraživanja u periodu od 10 godina, računajući od godine kada je završila korespondencija. Sarađujemo sa hosting firmama kojima možemo prosleđivati ove podatke (primaoci podataka). Podaci se mogu prenositi izvan EU isključivo u države ili za subjekte odobrene zakonom EU. Imate pravo na pristup vašim lišnim podacima, korigiranje, povlačenje ili ograničenje obrade istih , podnošenja prigovora u odnosu na obradu podataka a takođe na prenos podataka. Imate pravo na podnošenje prigovora Predsedniku Uprave za zaštitu ličnih podataka u Poljskoj ili ekvivalentnoj ustanovi u drugoj državi EU.. Više informacija o našim pravilima obrade podataka u [Politika privatnosti].Pošalji* Obavezno polje

Company Data

VIN-Info Sp. z o.o.

Kancelarija Katowice:
ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
Poljska

fax. +48 327206022

KRS : 0000348800
NIP : PL6342735908
REGON : 241461527