R E Č N I K

NMVTIS Rečnik pojmova

Šteta od poplave

Zapis štete od poplave znači da je vozilo oštećeno poplavom slatke vode (ili nije poznato da li je štetu uzrokovala slatka ili slana voda)

Šteta od požara

Zapis požarnih oštećenja znači da je vozilo oštećeno od požara.

Šteta od tuče

Vozilo oštećeno od tuče

Šteta od slane vode

Vozilo oštećeno od poplave slane vode.

Vandalizam

Vozilo oštećeno od strane vandala

Kompletirano vozilo

Vozilo koje je napravljeno kombinovanjem šasije sa drugim(nepodudarnim u pogledu broja VIN) elementima - okvirom, motorom i delovima karoserije. broj VIN na šasiji koristi se kao broj VIN vozila.

Demontirano vozilo

Vozilo se može prodavati samo u vidu delova i ne može se legalno voziti.

Otpad

Vozilo koje se više ne može sigurno koristiti na putevima ili autoputevima i nema nikakvu vrednost preprodaje, osim kao izvor delova ili ostataka, ili je vlasnik vozila nepovratno označio vozilo kao izvor delova ili otpadaka. Ovo vozilo nikada neće biti označeno ili registrovano. Takođe poznata formulacija : kao nepogodno za popravak iuništeno ili predano na reciklažu.

Obnovljeno vozilo

Vozilo, prethodno označeno kao „spašeno vozilo“, prošlo je protuprovalne i bezbednosne inspekcije ili druge nadležne postupke, kako bi se osiguralo da je vozilo prepravljeno u skladu sa traženim standardima. Isto tako formulacija: prethodno kao spašeno.

Rekonstruisano vozilo

Vozilo koje je trajno izmenjeno u odnosu na originalnu konstrukciju uklanjanjem, dodavanjem ili zamenom glavnih komponenti.

Spašeno vozilo: oštećeno ili neodređeno

Svako vozilo je vozilo koje je razbijeno , uništenp ili oštećeno do te mere da sveukupna vrednost ili realni troškovi delova i rada potrebnih za popravak ili rekonstrukciju vozila u svrhu povrata u stanje pre kolizije i da bi se legalno mogao voziti po putevima i autoputevima prekorači zakonom određen procenat maloprodajne vrednosti vozila,. Maloprojna vrednost vozila ogređena je u akuelnom izdanju priznatog nacionalnog biltena o usporednim maloprodajnim cenama (zaključno sa automatskom bazom podataka|)."Spašeno vozilo : - „Oštećeno” ili „Neodređeno" obuhvata svako vozilo , čije je pravo vlasništva osiguravajuće društvo steklo putem ugovora o oštećenju ili svakog vozila , čij bi vlasnik želeo odrediti kao spašeno vozilo putem stecanja ovakvog naslova , bez obzira u kojoj je meri vozilo oštećeno i obim popravka a kođe svako vozilo , koje nije pravno definisano a zbog čega je vozilo označeno kao spašeno.

Spašeno vozilo : Ukradeno

Svako vozilo priznato od strane organa za prijavljivanje kao spašeno vozilo , pošto je osiguravajuće društvo steklo pravo vlasništva na osnovu ugovora zasnovanog na slučaju krađe vozila.

Spašeno vozilo : Drugi razlozi osim oštećenja ili krađe

Svako vozilo priznato od strane organa za prijavljivanje kao spašeno vozilo zasnovano na kriterijumima, kao što je napuštanje, koje nije obuhvaćeno pojmovima „Spašeno vozilo - Oštećeno ili Neodređeno” i - „Spašeno vozilo Ukradeno”. Procenat oštećenja ne prijavljuje se sa tipom 50

Vozilo za testiranje

Vozilo napravljeno kod proizvođača i namenjeno za testiranje.

Vozilo obnovljeno

Svako vozilo modifikovano ugradnjom nove kabine i karoserije na postojeći vozni sklop koji je obnovljen, što rezultira povećanjem vrednosti ili postizanjem novog stila vozila.

Vozilo nakon sudara

Vozilo oštećeno u rezultatu kolizije

Spašeno vozilo - zadržavanje

Vozilo je označeno kao spašeno i zadržava ga vlasnik.

Prethodno: Taxi

Vozilo prethodno registrovano kao taksi.

Prethodno: policijsko vozilo

Vozilo prethodno registrovano kao policijsko vozilo.

Aktuelno: Taxi

Vozilo je aktuelno registrovano kao taksi.

Aktuelno: policijsko vozilo

Vozilo je aktuelno registrovano kao policijsko vozilo

Rekonstruisano vozilo

Vozilo je rekonstruisano od strane proizvođača.

Sivo tržište

Vozilo proizvedeno za korištenje van Sjedinjenih država i dovezen u Sjedinjene države. Tip 22 moguće zameniti tipovima 45 i 46.

Povrat u okviru garancije

Vozilo vraćeno proizvođaču zbog nepridržavanja uslova garancije.

Starinsko vozilo

Vozilo koje je starije od 50 godina.

Klasično vozilo

Vozilo je starije od 20 godina i podeže drugim specifičnim kriterijumima koji se odnose na npr., Vrstu vozila, stanje itd.

Poljoprivredno vozilo

Vozilo za vožnju pre svega po privatnim poljoprivrednim putevima.

Vozilo za beleženje

Vozilom koje će prvenstveno voziti po privatnim putevima za potrebe seče.

Street Rod

Vozilo je modifikovano tako da ne odgovara specifikacijama proizvođača, a modifikacije se pridržavaju određenih specifičnih kriterijuma

Vozilo sa novo dodeljenim VIN brojem

VIN broj šasije je ponovo izdan , npr. taj isti broj VIN koristi se ponovo.

Replika

Vozilo sa karoserijom izgrađenom tako da liči (na original) i predstavlja reprodukciju drugog vozila određene godine proizvodnje i određenog proizvođača.

Otpisano vozilo

Vozilo koje je nadležni organ ili osiguravatelj priznao kao potpuni gubitak i koji je dužan da pokrije gubitak ili preuzme vlasništvo ili da vozilo označi.

Vozilo ostaje kod vlasnika

Vozilo , koje osigurabajuće društvo smatra otpisanim, no vlasnik ale właściciel posiada oraz zachowuje własność vozila .

Objavljene obveznice

Osiguravajuća kompanija je izdala obveznicu za vozila, jer nije moguće dokazati vlasništvo nad vozilom; ovo omogućava prodaju vozila i oznake – naslova. Napomena: Ova oznaka nije važeća posle 17. januara 2003. godine.

Kopija protokola

Naslovni dokument predstavlja kopiju a ne aktivan (original ili duplikat ) naslovnog dokumenta.

Namena : samo za delove

Vozilo se može koristiti samo za delove. Ovaj kod se više ne koristi., koristiti 07 - Demontiran

Spašeno vozilo nakon krađe

The vehicle was previously titled as salvage due to theft. The Vehicle has been repaired and inspected (or complied with other jurisdiction procedures) and may be legally driven.

Zadržana oznaka vlasnika

Vlasnik je označio i prodao prethodno označeno vozilo.. . Novi vlasnik zadržava ovu oznaku.

Vozilo sa neispravljenim bezbednosnim nedostatkom

Bezbednosni defekt prijavljen nadležanom organu od strane proizvođača vozila ostaje bez popravlka.

Vozilo sa ispravljenim bezbednosnim nedostatkom

Bezbednosni nedostatak prijavljen nadležanom organu od strane proizvođača vozila je popravljen .

Vozilo sa neispravljenim bezbednosnim defektom

Bezbednosni defekt prijavljen nadležanom organu od strane proizvođača vozila ostaje nepopravljen.

Vozilo sa ispravljenim bezbednosnim defektom

Bezbednosni defekt prijavljen nadležanom organu od strane proizvođača vozila je popravljen .

Bezbednosni defekt: ispravljen

Ispravljen je sigurnosni kvar koji je nadležan od strane proizvođača vozila.

Zamena broja VIN

Broj VIN zamenjen novim dodeljenim brojem VIN. Oznaka ne može da proizilazi iż broja VINu. Ova oznaka može se izdati za prepravljena vozila.

Sivo tržište: Neprikladno

Vozilo je proizvedeno za upotrebu izvan Sjedinjenih Država i dovezeno je u Sjedinjene Države. Vozilo nije u skladu sa važećim saveznim standardima.

Sivo tržište: Prikladno

Vozilo je proizvedeno za upotrebu izvan Sjedinjenih Država i dovezeno je u Sjedinjene Države. Vozilo je u skladu sa važećim saveznim standardima.

Otkup od strane proizvođača

Vozilo koje je proizvođač otkupio prema nadležnim propisima ili zakonima, kao što je zakon o prevari. Na primer, proizvođač bi mogao biti obavezan da otkupi vozilo kada određeni broj pokušaja popravke ne uspe da popravi glavni problem na novom vozilu ili ako novo vozilo će izostajati iz korišćenja zbog potrebe popravka jednog problema u kumulativnom. periodu od 30 dana ili više u roku od jedne godine od dana nabave.

Prethodno: vozilo za najam

Vozilo je služilo za najam.

Otkrivena oštećenja

Vozilo je pretrpelo štetu do te mere da se šteta mora otkriti u skladu sa zakonom o ojavljivanju nastale štete

Prethodno: vozilo koje nije pogodno za popravak/popravljeno

Vozilo napravljeno popravljanjem vozila koje je uništeno ili proglašeno nepogodnim za popravak zbog oštećenja na vozilu, ili iz drugih razloga nije u skladu sa zakonom obzirom na stepen oštećenja na vozilu.

Slomljena šasija

Ram ili šasija vozila slomljena je ili uništena na drugi način tako da fizički onemogućuje korišćenje vozila.

Kilometraža: Aktuelna

Stvarna kilometraža vozila . Nije bilo nikakvih intervencija na brojaču. Nakon dostizanja mehaniške granice brojač je zamenjen .

Kilometraža: Neaktuelna

Prikaz brojača razlikuje se u odnosu na stvarnu kilometražau.

Kilometraža: Verifikovano manipulisanje brojačem

Verifikovane manipulacije oko brojača - prikaz brojača različit je u odnosu na stvarnu kilometražau.

Kilometraža: Izuzeto od otkrivanja vrednosti prikazane na brojaču

Vozilo spada u kriterijume koji mu omogućavaju da promeni vlasništvo bez otkrivanja očitanja na brojaču.

Kilometraža: Prevazilazi mechnička ograničenja

Prikaz brojača je manji u odnosu na stvarnu kilometražu, pošto je brojač dostigao svoju mehaničku granicu.

Kilometraža: Može da bude različita

Nadležni organ ima razloga smatrati da prikaz brojača ne ukazuje stvarnu kilometražau vozila obzirom na izmene uvedene na brojaču.

Kilometraža: Zamenjen brojač

Brojač u vozilu nije (originalni) instrument (odometar) ugrađen u vozilo u toku proizvodnje.

Kilometraža: Prikaz brojača u momentu obnavljanja registracije

Prikaz brojača zabeležen je u momentu kada je registracija vozila obnovljena.

Kilometraža: Razlike

Nadležni organ ima razloga da smatra da prikaz brojača ne pokazuje stvarnu kilometražu, obzirom da su poznate poslednje zabeležene vrednosti na brojaču.

Kilometraža: Organ za priznavanje naslova

Nadležni organ zna za problem u očitanju brojača kilometraže koji ne može da se štampa u dokumentu naslova. Organ razmatra rešavanje problema (ručni postupak) sa ovlašćenim ispitivačima

Kilometraža: Prelazi korigirana mehanička ograničenja

Stanje koje se razlikuje u odnosu na situaciju kada je ovaj tip zamenjen tipom 72.